Öğr. Gör. Dr. NİHAN ÖKSÜZ NARİNÇ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. NİHAN ÖKSÜZ NARİNÇ

T: (0282) 250 3412

M noksuz@nku.edu.tr

W noksuz.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Dış Ticaret (B)
Ana Bilim Dalı:Dış Ticaret
Doktora
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (DR)
Öğrenim Yılları: 2012-2018
Tez: POST-KEYNESYEN TEORİ ÇERÇEVESİNDE DEVLETİN NİHAİ İŞVEREN OLMA ROLÜ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ (2018)
Doktora
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EKONOMETRİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2012-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İKTİSAT (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 2010-2012
Tez: Meslek eğitim kurslarının istihdam üzerindeki etkisi: Antalya örneği (2012)
Yabancı Dil Bilgileri
Almanca:Başlangıç
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU / DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ / DIŞ TİCARET PR.
2015-
Öğr. Gör. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ALANYA İŞLETME FAKÜLTESİ
2014-2015
İdari Görevler
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2017-2017
Uluslararası Öğrenci Üniversite Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2016-2017
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Makro İktisat
İstihdam
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NARİNÇ D., ÖKSÜZ NARİNÇ N. ., AYGÜN A., Growth curve analyses in poultry science, World´s Poultry Science Journal, vol. 73, pp. 1-13, 2017.
Özgün Makale SCI
2. ÖKSÜZ NARİNÇ N., IŞIK S., MERT M., MEHTER AYKIN S., The Impact of Tourism Oriented Vocational TrainingCourses on Employability and Wages The Case of Antalya, Çalışma İlişkileri Dergisi, vol. 7, pp. 42-64, 2016.
Özgün Makale EBSCO Erişim Linki
3. ÖKSÜZ NARİNÇ N., Modeling and Model Comparison for Industrial Production Index of Turkey, Brazil and G7 Countries, International Journal of Scientific Research and Management.
Özgün Makale EBSCO, DOAJ
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. IŞIK S., ÖKSÜZ NARİNÇ N., Post Keynesyen Yaklaşım Alternatif Parasal İktisat, Bölüm: Yoksulluk ve İstihdama Post-Keynesyen Yaklaşım: Devletin Nihai İşveren Rolü, Yayın Yeri: Palme Yayınevi, Editör: Işık, Sayım ve Cin, Mehmet Fatih, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ÖKSÜZ NARİNÇ N., AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI: ÜLKE ÖRNEKLERİ, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’xx17 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. ÖKSÜZ NARİNÇ N., DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ ÖRNEĞİ, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’xx17 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ÖKSÜZ NARİNÇ N., GAUSS TİPİ DAĞILIMA DÖNÜŞTÜRMEDE PARAMETRİK VE PARAMETRİK OLMAYAN YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI: TÜRKİYE İSTİHDAM ÖRNEĞİ, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’xx17 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ÖKSÜZ NARİNÇ N., İŞSİZLİĞİ ÖNLEMEDE İSTİHDAM SÜBVANSİYONLARININ ROLÜ, International Congress of Management, Economy and Policy / ICOMEP’xx17 (17.11.2017-18.11.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ÖKSÜZ NARİNÇ N., IŞIK S., GÜL Z. B., Türkiye’de İşsizlik ve Yoksullukla Mücadelede “Devletin Nihai İşveren Rolü", Econanadolu 2017 V. Anadolu International Conference in Economics (11.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. ÖKSÜZ NARİNÇ N., IŞIK S., MERT M., Meslek Eğitim Kurslarının İstihdam ve Ücretler Üzerindeki Etkisi Antalya Örneği, ICOPEC “V. Uluslararası Ekonomi Politik Konferansı Çağın Aklı: Piyasa Kıskacında Birey ve Toplum (22.10.2013-24.10.2013).
Özet bildiri
Üyelikler
Ekonometrik Araştırmalar Derneği, Üye, 2015-.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
WINBUGS Programı İle Bayesian Veri Analizi Çalıştayı, Yer:Akdeniz Üniversitesi, 22.01.2014-24.01.2014.